Så startade Expedition Rädda Östersjön

Expedition Rädda Östersjön är en vidareutveckling av Initiativet Hållbara Hav som startades av Briggen Tre Kronor af Stockholm 2011.

I Initiativet Hållbara Hav samlades miljöarbetet inom Briggen Tre Kronor. Startpunkten blev ett Östersjöseminarium på Kastellholmen i närvaro av Kronprinsessan Victoira, gudmor till fartyget Tre Kronor af Stockholm. Därefter har vi drivit egna projekt och medverkat i evenemang runt hela Östersjön för att upplysa om Östersjöns utmaningar och vad som vi behöver göra för att lösa dessa.

Med Expeditionen börjar vi en ny fas där vi, med hjälp av utställningen Searoom, rör oss in i landet längs de vattendrag som för ut mycket av de föroreningar som når Östersjön. Samtidigt bryter vi ut verksamheten ur Briggen Tre Kronor för att skapa en fristående organisation som kan fokusera på att driva hållbarhetsarbetet med inriktning på Östersjön. Briggen Tre Kronor kvarstår dock som en viktig partner och leverantör av tjänster till Expeditionen.

Allt började egentligen i början av 90-talet då man beslöt sig för att bygga en brigg i Stockholm. I januari 1997 sträcktes kölen på Skeppsholmen. Redan då stod det klart att hon skulle segla för Östersjön.

Den 27 augusti 2005 sjösattes hon och döptes till Tre Kronor af Stockholm av Kronprinsessan Victora som sedan följt vårt arbete med för Östersjön med stort intresse.

I juli 2007 genomfördes den första seglingen med Tre Kronor af Stockholm

På nationaldagen 2008 seglade Tre Kronor ut på sin jungfruresa runt Östersjön. Med ombord fanns ungdomar från Nacka Gymnasium som under resan hade som uppgift att presentera den utställning som vi tagit fram i samarbete med bl a WWF och Håll Sverige Rent.

Sedan jungfruresan 2008 har Briggen Tre Kronor varit en fast punkt i inre hamnen i Visby under Almedalsveckan.

Vi har haft seminarier, paneldiskussioner och möten om Östersjön och event och mingel med företag och organisationer. Det har varit en uppskattad mötesplats där man alltid lockat stor publik.

I december 2009 seglade Tre Kronor af Stockholm till Köpenhamn för att medverka under FN:s klimatmöte COP 15. Under ett antal dagar var hon en mötesplatsen för aktörer inom klimatarbetet med såväl vår egen kronprinsessa Viktoria som Kinas ”Solkung” Huang Ming som besökare.

En mer heltäckande beskrivning av resan och uppdraget finns att läsa i Briggenbladet

• Välj MSC-märkt fisk.
• Minska din köttkonsumtion.
• Kasta aldrig mat som går att äta. Läs mer på https://www.kfstockholm.se/i-fokus/slang-inte-maten/.
• Välj gärna eko-märkt mat.

Stadsbesöken var en viktig del av Initiativet Hållbara Hav där vi besökte hamnar längs den svenska östersjökusten med Tre Kronor af Stockholm och informerade om Östersjöns utmaningar.

Besöken har innefattat en mobil utställning och ett program för elever från skolor i regionen som har fått komma på besök ombord och i utställningen och där vi berättat om hur Östersjön fungerar, varför det är ett känsligt hav och vad man själv kan göra för att undvika att belasta havet i onödan.

Vi har besökt ett stort antal städer från Örnsköldsvik i norr till Ystad i söder. Erfarenheterna från besöken är grunden för Expedition Rädda Östersjön.

Under sommaren 2011 hade vi ett uppdrag för forskare från Stockholms och Umeå universitet att samla in vattenprover för att söka efter läkemedelsrester.

De första resultaten presenterades på vårt första HållbaraHavseminarium i september 2011 och väckte viss uppmärksamhet eftersom man även hittat läkemedelsrester i prover som tagits ute på öppna havet.

En genomgående del av verksamheten för Briggen Tre Kronor och Initiativet Hållbara Hav har varit de utställningar, både fysiska och digitala, som vi producerat och haft med oss runt Östersjön. Vi har arbetat med tältbyar och containers och även haft material på alla de språk som talas runt Östersjön med oss. Under resans gång har det givit oss mycket kunskap och erfarenhet om hur människor tar till sig information och det är något som vi tar med oss in i Expedition Rädda Östersjön.

Searoom är en utställningstrailer som ställs till vårt förfogande av Joakim Engström, ägare till företaget Itrevex vars verksamhet är att köra mobila utställningstrailers. Det var hans eget initiativ att vilja göra något för Östersjön och han kontaktade oss med erbjudandet att använda en av hans bilar till att bygga en större mobil utställning. I dag finns alltså en bil tillgänglig för Expedition Rädda Östersjön men i takt med att verksamheten utvidgas kommer utställningen att kunna kopieras och installeras i fler bilar.

I samarbete med S:t Botvids gymnasium och Marina Läroverket har vi tagit med oss ungdomar på längre seglingar som ingått som praktikarbeten i undervisningen och där de fått lära sig mer om Östersjön och även tagit aktiv del i arbetet med att ”prata Östersjön” med besökare ombord och i våra utställningar.

Ett fantastiskt exempel var hur ungdomar från Na-linjen på S:t Botvid med stort engagemang pratade inför kommunpolitikerna i Härnösand. Det var ett starkt bevis på hur man kan få engagerade ungdomar att snabbt bli starka ambassadörer för en sak. Detta är också en av grundbultarna i Expedition Rädda Östersjön.