Kontakt

Expedition Baltic Sea AB
Örlogsvägen 11
111 49 Stockholm
info@briggentrekronor.se

Försäljning

Peter Åberg, vd

E-post: peter.aberg@expeditionbalticsea.se

Tel: 070-681 50 50

Mats Jakobsson

E-post: mats.jakobsson@expeditionbalticsea.se

Tel: 070-528 20 12

Projektgrupp

Jan Söderhielm, projektledare

E-post: jan.soderhielm@expeditionbalticsea.se
Telefon: 076-043 61 61

Sture Haglund, analys och omvärld

E-post: sture.haglund@expeditionbalticsea.se
Telefon: 070-422 78 19

Monica Lundin, produktionsledare

E-post: monica.lundin@expeditionbalticsea.se
Telefon: 076-162 07 12