Om Expedition Rädda Östersjön

Vi är övertygande om att alla vi som lever runt Östersjön personligen måste göra en insats för att havet även i fortsättningen ska kunna erbjuda fina upplevelser, arbetstillfällen och naturresurser.

Det handlar inte bara om övergödning och föroreningar från båtar, samhällen och industrier som ligger precis vid havet utan i lika hög grad alla som bor och är verksamma utmed de sjöar och vattendrag som förr eller senare rinner ut i havet.

Frågan är stor och det finns både organisationer och personer som funderar på hur vi bäst kommer till rätta med Östersjöns utmaningar. Medan de funderar på sitt håll så kan vi ”vanliga” medborgare göra en insats på egen hand. Vi vet tillräckligt och det handlar bara om att sluta göra det som är dåligt och börja göra det som är bra i stället. Det svåra är att komma igång! Det vi vill Expedition Rädda Östersjön hjälpa dig med.

Expedition Rädda Östersjön – ett bredare perspektiv

Briggen Tre Kronor har seglat för Östersjön sedan 2008, 2011 startade vi Hållbara Hav där vi besökte orter utmed Östersjöns kuster. Med Expedition Rädda Östersjön vidgar vi perspektivet för att minska läckage av näringsämnen och föroreningar i alla de vattendrag som mynnar i havet. Expeditionen för en dialog med människor för att de ska inse sin roll i samspelet mellan land och hav.

Vårt arbete utgår från mål 14.1 i Agenda 2030.

Vi följer kusterna och de stora vattendragen från hav till källa och möter skolever, anställda, beslutsfattare och allmänhet.
Vi använder digitala kanaler för att berätta bra historier om hur enskilda, kommuner föreningar och företag bidrar till att ge Östersjön en chans.

Vi hjälper Sverige och andra länder i Östersjöregionen att nå mål 14.1 i agenda 2030. Varje dag läcker kemikalier, läkemedel, plast, skräp och närsalter från land till hav.

Vad är mål 14.1?

Till 2025 förebygga och avsevärt minska alla slags föroreningar i havet, i synnerhet från landbaserad verksamhet, inklusive marint skräp och tillförsel av näringsämnen.
Läs mer om de globala målen

Briggen Tre Kronor

Sedan 1997 har Briggen Tre Kronor byggt världens vackraste fartyg, utbildat tusentals ungdomar, verkat mot utanförskap samt seglat med privatpersoner och företag. Vi har genomfört evenemang i stort sett i alla hamnar runt Östersjön och vi har med seminarier, konferenser och turnerande utställningar spridit information och fört en dialog om Östersjöns utmaningar och framtid.
www.briggentrekronor.se