EXPEDITION RÄDDA ÖSTERSJÖN
Tillsammans för ett renare hav

Kallelse till årsstämma i Expedition Baltic Sea AB

Aktieägarna i Expedition Baltic Sea AB(publ) (559233-0236) kallas till årsstämma tisdag den 21 juni 2022 klockan 16.00 i konferenslokalen, Slupskjulsvägen 34, Skeppsholmen, Stockholm.

Kallelse i PDF-format

Östersjön i ett förändrat klimat

Seminarium i Kolskjulet 21 april 2022

Välkommen till ett hyperaktuellt seminarium!
Tillsammans med våra främsta forskare och experter ger vi dig en övergripande bild av hur klimatförändringarna påverkar effekterna på Östersjö från övergödning, miljögifter, fiske och förändringar i den biologisk mångfalden.

Plats: Kolskjulet, Örlogsvägen 11 på Kastellholmen i Stockholm
Tider: 21 april. Kl 09.00 – 14.30

Se seminariet på din dator i realtid eller i efterhand här

Inbjudan

Läs mer

Östersjöns miljö har succesivt försämrats under de senaste hundra åren och är idag ett av de mest förorenade och känsligaste innanhaven i världen. Om inte något radikalt görs är risken ett helt dött innanhav som sedan inte går att rädda – något som ingen vill att kommande generationer ska leva få med!

Nu tas ett nytt steg i arbetet genom starten av
Expedition Rädda Östersjön.

Du kan bli en viktig del i lösningen genom att delta i Expeditionen. Tillsammans kan vi skapa en viktig länk i kedjan för att rädda Östersjön.

Expedition Rädda Östersjön bygger på en central idé:

  • Ungdomar utbildas i kunskap om situationen i Östersjön och var och hur man kan göra insatser
  • Expeditionen besöker städer runt Östersjön och medborgare, företag, myndigheter och politiker skriver symboliska digitala ”kontrakt” med Östersjön, där man åtar sig konkreta handlingar för att verka för förbättrad miljö i Östersjön – en medborgarrörelse sätts igång!
  • I sociala medier sprids kunskap om arbetet så att allt fler efterhand kommer med, fler kontrakt skrivs – en viral spridning åstadkoms – det skapas en ”dominoeffekt”! Samarbeten med etablerade ”influencers” som brinner för miljö och hållbarhet, förväntas effektivt kunna stärka denna effekt
  • Mål följs upp och kommuniceras

One Water Race

Nu startar ett av våra intressantaste uppdrag. Expedition Baltic Sea och Briggen Tre Kronor samverkar med One Water för att lyfta frågan om tillståndet i våra hav.
Under tre dagar ska en grupp ta sig hela vägen från Arholma i Roslagen till Landsort.
Läs mer på One Water Races hemsida.

Dags att agera

Östersjön har alltid varit ett känsligt hav. Under de senaste 100 åren har vi människor förgiftat och förorenat havet till gränsen av kollaps.

Ängsliga politiker tvekar och specialisterna tvistar trots att vi idag har tillräckligt med kunskap och teknik för att stoppa den negativa utvecklingen.

Läs mer

Bli Partner

Vi måste bli mycket bättre på att se till att läkemedel, kemikalier, näringsämnen, plast och skräp aldrig hamnar i vattnet och vi måste se till att våra beslutsfattare känner sig trygga med att fatta nödvändiga beslut för både vårt och havets bästa.

Som Partner till Expeditionen är du med och gör det möjligt

Läs mer

Expeditionen

Vi bemannar digitala kanaler och mobila utställningar med specialutbildade ungdomar.

Vi reser Östersjön runt för att träffa så många ”Östersjömedborgare” som möjligt.

Ansikte mot ansikte för att göra ord till handling!

Läs mer