EXPEDITION RÄDDA ÖSTERSJÖN
Tillsammans för ett renare hav

Miljötorg på båtmässan Allt För Sjön

Expedition Baltic Sea har fått uppdraget att återigen skapa ett miljötorg på årets båtmässa Allt För Sjön.

Tillsammans med våra samarbetspartner har vi 240 kvadratmeter som vi fyller med intressant kunskap och ett budskap om Framtidens hav och Östersjökontraktet.

Du hittar oss i monter A10:30.

Mer info om öppettider, biljetter och utställare hittar du här

Tema miljö 14 mars

Välkommen på intressanta föredrag och under temadagen på torsdag den 14 mars.

Allt För Sjön bjuder på ett späckat program med en mängd aktörer som är verksamma inom allt som rör skärgårdens och Östersjöns miljö

Här hittar du hela programmet

Östersjöseminarium i Kolskjulet 28 september 2023

Blå ekonomi kräver Östersjöns välmående

Årets seminarium handlade om miljötillståndet i Östersjön och vad som görs för att förbättra läget och utveckla en blå ekonomi. Vilka lösningar och innovationer är på gång och vilken roll kan företag spela i utvecklingen?

Hela seminariet finns att se på SVTPlay:

Östersjöns välmående | SVT Nyheter
Hållbar mat från havet | SVT Nyheter

Här nedan hittar du länkar till de enskilda föredragen

RYLA – om Östersjön och ledarskap

Under fyra dagar seglade drygt tjugo ungdomar från fyra Östersjöländer med briggen Tre Kronor af Stockholm för att lära sig mer om Östersjön och om ledarskap. Segling kombinerades med studiebesök på Askölaboratoriet, Intiativ Utö och Baltic Science Center på Skansen.

Läs mer här

Ungdomarnas egna berättelser

De tre grupperna fick i uppgift att producera var sin video om projektet och här kan du se dem

Rädda liv och hav – Nynäshamn 27 aug 2023

Under dagen finns Briggen Tre Kronor i Nynäshamn och vår utställningstrailer SeaRoom samt många partners. Vi ger information och visar vad som görs för Östersjöns miljö. Program för hela familjen mellan kl 10.00 – 16.00

Det är också avstamp för en spännande utbildningsvecka som vi gör tillsammans med Rotary. Den riktar sig till unga mellan 18-30 år som kommer från Östersjöns länder. De avreser måndag med Briggen för att lära sig om miljöarbete för Östersjön.

Preliminärt program:
Kl 10.00 start
Kl. 12.00 Demo Båttvätt
Kl. 13.00 Dykning Rena Mälaren
Kl. 14.00 Sjöräddningsövning Lämna in din 2-taktsmotor till skrot.
Tång och invasiva arter visas
Quiz för barn Magnetfiske barn

Nu kan du teckna Östersjökontraktet®!

Östersjön är ett av världens mest förorenade innanhav. Vi måste agera innan det är för sent att rädda denna värdefulla miljö! Att visa ditt stöd genom att försöka göra egna åtgärder för en förbättrad havsmiljö är därför en mycket viktig insats.

Östersjökontraktet® innehåller 8 punkter där du väljer vilka som du själv känner att du kan ställa upp på. Många små insatser ger en stor effekt för Östersjön! Östersjön behöver ditt stöd och tackar för att du vill vara med! Tillsammans kan vi då också påverka viktiga beslut från politiker!

Du förbinder dig inte till något som du inte kan klara av och det är inte förknippat med några kostnader.

Teckna kontraktet här!

Ett fullmatat program för Expeditionen!

I samarbete med Allt för sjön bjuder Expedition Rädda Östersjön in till ett späckat program med föreläsningar från såväl Searoom i vår egen monter som på mässans egna Marina scen.

Det handlar om båtbottentvätt, sagor om miljö för barn, certifierad fisk från MSC, våtmarksprojekt på Utö, städning av stränder och havsbottnar, Marina Läroverket, Båtskrot, eldrivna färjor och mycket mer.

I samband med att mässan öppnar lanseras också Östersjökontraktet där du som privatperson kan ge ett löfte till Östersjön att bidra till en mer hållbar framtid för vårt vackra innanhav

Läs programmet här och välkommen till oss i monter A13:32

Expedition Rädda Östersjön blir båtmässan Allt för Sjöns hållbarhetssatsning 2023!
Kom till vår utställning SeaRoom – den 9-12 mars och 16-19 mars.
Tillsammans med våra partners förfogar vi över en utställningsyta på ca 200 m2. Där finns vår utställningstrailer SeaRoom med scen och ett litet publikt torg för besökare att mingla eller lyssna på vårt scenprogram.

Vi lanserar flera nyheter på båtmässan:

  • Östersjökontraktet®️ som är allmänhetens löften till Östersjön om att bidra med vardagliga insatser för att skona havsmiljön.
  • Ett miljöstipendium för Unga Östersjöhjältar.
  • Nya partner som stödjer Expedition Rädda Östersjön.

Vårt fokus framöver är dessa delar samt arbete för att engagera och utbilda barn och unga. De är framtiden och ska ta över Östersjöns miljö. Vi vill att de får ett levande Östersjön!

Pressmeddelande

Läs mässtidningen nu

Expedition Rädda Östersjön medverkar i bilagan Rädda Östersjön som ingår i Svenska Dagbladet.

Läs artikeln om Expeditionen om kontraktet som är tänkt att knyta privatpersoner, kommuner, organisationer och företag till Expeditionen för att få till stånd en ändring för Östersjöns bästa.

Hela bilagan hittar du här

Östersjöns miljö har succesivt försämrats under de senaste hundra åren och är idag ett av de mest förorenade och känsligaste innanhaven i världen. Om inte något radikalt görs är risken ett helt dött innanhav som sedan inte går att rädda – något som ingen vill att kommande generationer ska leva få med!

Nu tas ett nytt steg i arbetet genom starten av
Expedition Rädda Östersjön.

Du kan bli en viktig del i lösningen genom att delta i Expeditionen. Tillsammans kan vi skapa en viktig länk i kedjan för att rädda Östersjön.

Expedition Rädda Östersjön bygger på en central idé:

  • Ungdomar utbildas i kunskap om situationen i Östersjön och var och hur man kan göra insatser
  • Expeditionen besöker städer runt Östersjön och medborgare, företag, myndigheter och politiker skriver symboliska digitala ”kontrakt” med Östersjön, där man åtar sig konkreta handlingar för att verka för förbättrad miljö i Östersjön – en medborgarrörelse sätts igång!
  • I sociala medier sprids kunskap om arbetet så att allt fler efterhand kommer med, fler kontrakt skrivs – en viral spridning åstadkoms – det skapas en ”dominoeffekt”! Samarbeten med etablerade ”influencers” som brinner för miljö och hållbarhet, förväntas effektivt kunna stärka denna effekt
  • Mål följs upp och kommuniceras

Dags att agera

Östersjön har alltid varit ett känsligt hav. Under de senaste 100 åren har vi människor förgiftat och förorenat havet till gränsen av kollaps.

Ängsliga politiker tvekar och specialisterna tvistar trots att vi idag har tillräckligt med kunskap och teknik för att stoppa den negativa utvecklingen.

Läs mer

Bli Partner

Vi måste bli mycket bättre på att se till att läkemedel, kemikalier, näringsämnen, plast och skräp aldrig hamnar i vattnet och vi måste se till att våra beslutsfattare känner sig trygga med att fatta nödvändiga beslut för både vårt och havets bästa.

Som Partner till Expeditionen är du med och gör det möjligt

Läs mer

Expeditionen

Vi bemannar digitala kanaler och mobila utställningar med specialutbildade ungdomar.

Vi reser Östersjön runt för att träffa så många ”Östersjömedborgare” som möjligt.

Ansikte mot ansikte för att göra ord till handling!

Läs mer

Östersjöseminarium i Kolskjulet

Tillsammans med våra främsta forskare och experter ger vi dig en övergripande bild av hur klimatförändringarna påverkar effekterna på Östersjö från övergödning, miljögifter, fiske och förändringar i den biologisk mångfalden. Med undantag av pandemiåren har seminariet genomförts årligen sedan 2011.

Se seminariet från 2021 här.

One Water Race

Nu startar ett av våra intressantaste uppdrag. Expedition Baltic Sea och Briggen Tre Kronor samverkar med One Water för att lyfta frågan om tillståndet i våra hav.
Under tre dagar ska en grupp ta sig hela vägen från Arholma i Roslagen till Landsort.
Läs mer på One Water Races hemsida.

Elbåtstillverkaren X-Shore är årets vinnare av hållbarhetspriset East Sweden Sustainability Award.

Priset delas ut av Östsvenska Handelskammaren och består dels av äran, dels av en prissumma på 10 000 kr där vinnaren får bestämma mottagare. Läs mer om priset här

X-Shore valde att pengarna skulle gå till Expedition Baltic Sea vilket vi är oerhört stolta och tacksamma för!

Titta gärna in på X-shores hemsida och läs om deras spännande koncept för eldrivna båtar!