10.30 – 11.30

Vi lever i framtiden

René Hansen från X Shore, Magnus Wallner från Wallner Marin, Representanter från Värmdö kommun, Länsstyrelsen Stockholm samt Klimatklivet

11.30 – 12.00

Tillsammans skapar vi det goda båtlivet

Carl Rönnov och Peter Karlsson, båtmiljö.se/Svenska Båtunionen

12.00 – 12.45

Därför älskar jag skärgårdarna!

12.45 – 13.30

Välkommen till Framtidens hav!

Thomas Flinck – Expedition Rädda Östersjön och samarbetspartners

13.30 – 14.15

Så ser vår framtida skärgård ut

14.15 – 15.00

De lever på rent vatten!

Gusten Rahm, Lindtröms Båtvarv och Erik Gustavsson – Sweboat

15.00 – 15.45

Sveriges andra marina nationalpark på gång!

Sandra Wennberg, Naturvårdsverket och Petra My Börjesson, Länsstyrelsen i Stockholm

16.00 – 16.45

Båtåkande med mindre klimatavtryck

Representanter från båtmiljö.se

17.00 – 17.45

Vår framtid bygger på en ren Östersjö!

Elever och pedagoger från Marina Läroverket

18.00 – 19.00

Nu tar vi skiten med oss hem!

Paneldebatt