Svara på vår quizfråga om Östersjön

Ett av de stora problem som vi brottas med när det gäller Östersjön är övergödning. Två ämnen är de som i första hand orsakar övergödning. Vilka två är det?

Välj ett av svarsalternativen nedan. Skriv sedan ett förslag på vad du som enskild person kan göra för att minska övergödningen i Östersjön.

Vilka två ämnen är den viktigaste orsaken till övergödning i Östersjön? *

En vinnare får en seglingsbiljett för en heldagssegling med briggenTre Kronor af Stockholm.

Genom att skicka in ditt svar accepterar du att Expedition Baltic Sea sparar din adress och att den används för att informera dig om vad som händer inom Expedition Baltic Sea och Briggen Tre Kronor. Du kan när som helst avregistrera dig från utskicken genom att klicka på länk för detta i nyhetsbreven.

Vad ska Expedition Rädda Östersjön göra?

  • Vi samarbetar med lokala intressenter för att lyfta frågor rör Östersjöns framtid och utmaningar.
  • Vi besöker din ort, skola arbetsplats. Med hjälp av en mobil utställning och digitala plattformar vill vi inspirera, aktivera och stötta dig i ditt arbete med att ge Östersjön en chans! Om du vill så finns vi din dator och telefon.
  • Vårt mål är att hjälpa till att minska läckage av näringsämnen, skräp, plast, kemikalier och läkemedelsrester från land till hav.
  • Vår vision är en fungerande relation mellan människa, samhälle och hav.