Hur ska vi förbättra miljöövervakningen av Östersjön? Denna fråga har SMHI arbetat med genom att ta fram underlag till två internationella BONUS-projekt: BONUS FUMARI och BONUS INTEGRAL. Nu är projekten färdiga och det är dags att summera resultaten.

Nya metoder

Projektet BONUS FUMARI föreslår metoder för förbättringar i övervakningen som kan bidra till en hållbar förvaltning av Östersjöns ekosystem. Det kan till exempel handla om metoder med både låg kostnad och stor tillämpbarhet som Argo floats (profilerande flöten), citizen science (observationer gjorda av allmänheten), DNA-streckkodning och isotopanalyser.

Läs mer