I Kalmar ska ett nytt reningsverk byggas. En av orsakerna till att tjänstemän och politiker har velat bygga ett nytt reningsverk är att övergödningen i kustmiljön i Kalmar ska minskas.
Catherine Legrand, professor i marin ekologi vid Linnéuniversitet, säger att Östersjön mår bättre, sett till övergödning, i vissa områden vid kusten än andra.
”Vid kusten mår Östersjön bättre i vissa områden, typ Kalmar kommun till sundet för att man har arbetat med det. Men om man tänker på hela Östersjön så är det jättemycket jobb som är kvar”, säger hon.
Läs mer