Senaste nytt om hur Östersjön påverkas av klimateffekterna och vilka effekter vi redan kan se.
Baltic Breakfast är en serie seminarier på 40 minuter som Östersjöcentrum arrangerar och där man får en populärvetenskaplig sammanfattning av forskningsläget inom olika områden.
Denna gång tar man sig an klimatförändringarna och gör en genomgång av vad det kan innebära för Östersjön i framtiden och framförallt vilka effekter det redan har fått.

Se hela seminariet här

eller läs sammanfattningen här