Går allt enligt planerna så kommer man att beställa ett nytt vätgasdrivet fartyg 2025 med leverans fem år senare. Motorerna kommer att vara gasturbiner som drivs av vätgasen men som även kan drivas av andra icke fossila bränslen som metanol och biogas.
Man planerar även att återvinna värmen från avgaserna för elproduktion och kommer därigenom att kunna reducera energiåtgången ytterligare.