Österjöns miljö hotas av läckande avloppsrening i Polen och i Danmark.
Men när det gäller reningsverken, så har mycket blivit bättre kring Östersjön, även om det återstår en del att göra. I Ryssland ska Novgorods kommunala reningsverk repareras med hjälp av svenskt bistånd.
Intressant reportage av Annika Digréus, Ekots miljöreporter om de förestående reparationerna av en viktig ledning i Novgorod samt ett mycket bra inslag om våtmarken Alhagen i Nynäshamn som är en del i det kommunala reningsverket och en mycket uppskattad plats för naturupplevelser och fågelskådning.

Läs mer och lyssna på inslaget här