I en ny rapport från stiftelsen BalticSea2020 konstateras att Östersjöns fiskbestånd är i ett kritiskt läge och att storskalig trålning bör förbjudas. Det skulle gynna både Östersjöns ekosystem och den svenska ekonomin.

– Det är en rapport som vi hoppas ska vara ett första steg för en sundare fiskeripolitik som prioriterar miljö, hållbarhet och småskaligt fiske. Vi vill visa det allvarliga tillståndet för Östersjöns fiskbestånd och att fisket i dess nuvarande form inte bidrar till samhällsekonomin. Ett fokus på småskaligt, kustnära fiske skulle kunna skapa betydande värden, både för miljön, statskassan och samhället, skriver BalticSea2020

Läs mer