Detta kan du göra

Något av det viktigaste som du kan göra är att förstå din roll i sammanhanget. Det är du som bestämmer om du vill vara en del av lösningen genom att göra rätt saker.

Du är också en ”influencer” i din personliga krets av familj, vänner, klasskamrater och kollegor. De som finns omkring dig påverkas av det du gör och säger.

Som medborgare är du också dina politikers uppdragsgivare och du kan påverka deras möjlighet att göra rätt genom ditt stöd och din uppmärksamhet på vad de gör.

Enskilt och tillsammans kan vi minska läckage av skräp, kemikalier och näringsämnen från land till hav. Varenda droppe har betydelse!

 • Börja hemma i din bostad, vad har du i städskåpet, tvättstugan och skafferiet som förr eller senare når havet? Lämna farligheterna till miljöstationen och köp rätt varor i fortsättningen!
 • Stöd och ställ krav på dina politiker så att de vågar fatta beslut som är nödvändiga för att minska läckage och föreningar och gifter.
 • Berätta vad som är viktigt för dig och fråga vad politikerna har för plan för att hantera skräp och gifter.
 • Engagera dig i en förening som redan idag jobbar med lokala miljöfrågor. Gå med och driv frågor som ger Östersjön en chans!
 • Berätta för familj, vänner och arbetskamrater vad du gör och varför det är viktigt. Använd söndagsmiddagen, fikarasten, sociala medier och alla andra kanaler och tillfällen som du kan komma på!
 • Lova att ge Östersjön en chans!

Tips & råd

I stort sett allt som vi inte tar hand om på rätt sätt hamnar så småningom i havet. Tvålen du duschar dig med; skurvattnet från städningen; mediciner; koldioxiden från din bil; fibrerna från dina kläder när du tvättar; utsläppen från vår matproduktion och skräp som vi avsiktligt eller oavsiktligt kastar i naturen, allt detta och mer därtill hamnar så småningom i havet. Det du gör för att minska din miljöbelastning har alltså direkt betydelse.

Här är några punkter som kan hjälpa dig att leva lite mer ”Östersjövänligt”.

• Kasta ingen plast i naturen. Plasten nöts ner till mikroskopiska partiklar (mikroplast) som så småningom följer med vattnet ut i havet. Mikroplasten äts av djurplankton som i sin tur äts av fiskar och fåglar. Väl där är de inne i kretsloppet med svåröverskådliga konsekvenser.
• Vill du göra en extra insats? Ta en skräppåse med dig i skärgården och plocka upp det skräp som redan finns där.
• Lämna din uttjänta plastbåt till skrotning.

• Måla inte båtbotten med giftiga färger – Tvätta, borsta eller använd andra metoder.
• Håll koll på när havstulpanen blommar i ditt område t.ex. via sms till nr 71120, skriv ”havstulpan start”.
• Om du använder bottenfärg se till att den är godkänd för Östersjön.
• Ta hand om avskrapad bottenfärg vid vårrustningen och lämna på en miljöstation. Tänk också på att skydda dig själv.
• Snart dags att byta motor? Kanske en elmotor är ett alternativ?

• Använd de nya toatömningsstationerna till sjöss.
• Har du fritidshus, se över det enskilda avloppet så att det inte går rakt ut i vattnet.

• Välj MSC-märkt fisk.
• Minska din köttkonsumtion.
• Kasta aldrig mat som går att äta. Läs mer på https://www.kfstockholm.se/i-fokus/slang-inte-maten/.
• Välj gärna eko-märkt mat.

 • Köp miljömärkta produkter.
 • Se över vilka kemikalier du använder – Är alla verkligen nödvändiga?
 • Lämna oanvända läkemedel till apoteket.
 • Spola aldrig ner kemikalierester i avloppet. Lämna istället till en miljöstation.
 • Prova att halvera mängden diskmedel, tvättmedel och shampo och se om du märker någon skillnad
• Köp miljömärkta kläder – Finns det inte i butiken så fråga. Då förstår de att det finns en efterfrågan.
• Undvik syntetmaterial som kan släppa ifrån sig mikroplaster vid tvätt.
• Använd inte sköljmedel.
• Välj bort träningskläder märkta med ”anti-odour”, ”antimicrobial” eller liknande beteckningar.
• Köp miljömärkta produkter. Se https://miljomarkningar.se/ för olika miljömärkningar
• Smörj in dig med solkräm efter badet, inte precis före. UV-skyddande krämer har negativ inverkan på vattenlivet. Sola med måtta och använd kläder som skydd i första hand.
• Undvik hudvårdsprodukter som innehåller mikroplaster.
• Satsa på solceller till båten.
• Använd propylenglykol, som är miljövänligare än vanlig glykol, vid motorkonservering.
• Byt din gamla tvåtaktare mot en modern miljövänligare motor.
• Välj smörjmedel med så liten miljöpåverkan som möjligt till din tvåtaktare, om du trots allt har en sådan.

Det här är allmänna tips om vad vi kan göra som privatpersoner i vårt dagliga liv för att underlätta för Östersjön. Vill du lära dig mer om något speciellt område rekommenderar vi Stockholm universitets sida www.havet.nu

LÄNKAR TILL MER KUNSKAP