Östersjökontraktet®

Östersjökontraktet® ger allmänheten, företag och politiker en okomplicerad möjlighet att förbinda sig till att agera för ett friskt och levande Östersjön.

Med vårt symboliska digitala kontrakt med Östersjön hoppas vi därför kunna uppnå en dominoeffekt. Det är nödvändigt för att få lokala och nationella politiker att fatta beslut som innebär rätt prioriteringar för Östersjön. Vårt mål är att ett stort antal människor runtom i Östersjöregionen ska ta sitt ansvar för Östersjöns framtid genom att skriva på kontraktet.

Stärkt påverkan på politiker och beslutsfattare

Genom att signera kontraktet åtar sig individen/företaget konkreta handlingar som verkar för en förbättrad miljö i Östersjön. Det kan exempelvis vara att använda produkter med miljömärkning och att tänka hållbart vid all konsumtion som påverkar Östersjön. Det handlar därför om relativt enkla handlingar som vi alla kan inkludera i vår vardag. Genom att signera kontraktet tar man aktivt ställning för ett renare Östersjön.

Med kontraktet vill vi påminna om individens betydelse för Östersjöns framtid. Om tillräckligt många signerar vårt digitala kontrakt så kan vi tillsammans ha en stark påverkan på beslutsfattarna. Deras beslut har en avgörande påverkan på Östersjöns framtid för att nå verklig skillnad