Östersjön i ett förändrat klimat

Östersjöseminariet i Kolskjulet återuppstår efter ett treårigt, ofrivilligt, uppehåll. Briggen Tre Kronor och Expedition Balic Sea, tillsammans med Stockholms universitet Östersjöcentrum, bjuder in till ett aktuellt och viktigt seminarium med våra främsta forskares analyser inför framtiden.

Experter på övergödning, miljögifter, fiske och biologisk mångfald ger oss ett uppdaterat klimatperspektiv presenterat ur en populärvetenskapligt vinkel.
Vilka effekter ger klimatförändringarna i kombination med de faktorer som redan påverkar Östersjön? Vad kan vi förvänta oss av framtiden och vad har redan inträffat?

Och inte minst viktigt: Vad vi kan göra?

Plats och tider

Adress: Kolskjulet, Örlogsvägen 11 på Kastellholmen

Datum och tider: Torsdag 21 april. Kl 9.30-14.30. Registreringen öppnar kl 08.30.
Eftersom Kronprinsessan Victoria närvarar måste alla deltagare ha intagit sina platser senast kl 09.25.

Värdar: Tina Elfwing Östersjöcentrum, Magnus Breitholtz ACES samt Anders Mannesten Expedition Baltic Sea.
Moderator: Gun Rudquist och Henrik Hamrén Stockholms universitet.

Kronprinsessan Victoria närvarar som Gudmor till fartyget Tre Kronor af Stockholm samt beskyddare av Östersjöarbetet.

Talare och innehåll

  • Klimat/ Inledning: Professor Annika Ekman, MISU
    och Professor Christoph Humborg SU
  • Övergödning: Docent Bo Gustafsson ÖC
  • Miljögifter: Professor Anna Sobek, ACES
  • Fiske: Docent Henrik Svedäng

Biologisk mångfald: Docent Sofia Wikström ÖC samt Professor Alf Norkko, ÖC/
Avslutningsvis summerar vi dagen med frågan om vad som krävs för att vårt innanhav inte bara ska bli ett offer i klimatförändringen utan istället ge kraftfulla bidrag i samhällets kamp för att minska atmosfäriskt kol.

Anmäl dig här! Begränsat antal platser. Väntelista vid fullbokat.