Välkommen på workshop om
hållbar utveckling i
Östersjöregionen!

Torsdagen 25 juni, Kastellholmen, Stockholm

Rotary och Expedition Rädda Östersjön kommer de närmaste åren samarbeta för att skapa uppmärksamhet för en hållbar utveckling i Östersjöregionen.

Det finns ett stort engagemang hos Rotarys medlemmar och vi redan nu ge en ett begränsat antal medlemmar tillfälle att bekanta sig med projektet.

Antal platser är begränsade med hänsyn till den rådande pandemin och workshopen kommer att genomföras i grupper om 10 personer, programmet tar ca 2 h per grupp, starttid för första gruppen är kl.11.00 och därefter med 30 minuter mellan rum fram till kl.13.00.

Varje grupp kommer att besöka 5 stationer.

Anmäl dig här.

Läs gärna mer om Östersjöns framtid och utmaningar:

Havet.nu Fakta, nyheter och aktuell forskning.
Östersjön.fi. Bra översikt om Östersjön ur ett finskt perspektiv.
Baltic Breakfast. Östersjöcentrums inspelade frukostseminarier om den senaste forskningen.