Något nytt

Du består av 85% vatten, Östersjön 97%.

Vi är hela 85 miljoner människor i Östersjöregionen. Vi bor, jobbar och lever vid kusten eller alla de vattendrag som förr eller senare rinner ut i havet.

Samtidigt som vi njuter och har nytta av havet belastar vi det med skräp, plast, kemikalier och näringsämnen. Tyvärr anses Östersjön idag vara ett att världens skitigaste hav och vi måste hjälpas åt att vända utvecklingen!

SÅ KAN JUST DU BIDRA

Vad ska Expedition Rädda Östersjön göra?

  • Vi samarbetar med lokala intressenter för att lyfta frågor rör Östersjöns framtid och utmaningar.
  • Vi besöker din ort, skola arbetsplats. Med hjälp av en mobil utställning och digitala plattformar vill vi inspirera, aktivera och stötta dig i ditt arbete med att ge Östersjön en chans! Om du vill så finns vi din dator och telefon.
  • Vårt mål är att hjälpa till att minska läckage av näringsämnen, skräp, plast, kemikalier och läkemedelsrester från land till hav.
  • Vår vision är en fungerande relation mellan människa, samhälle och hav.