EXPEDITION RÄDDA ÖSTERSJÖN
Tillsammans för ett renare hav

GE ÖSTERSJÖN EN CHANS
Hur är din relation till Östersjön?

Köp aktier i Expeditionen

Öka tempot

Östersjön har alltid varit ett känsligt hav. Under de senaste 100 åren har vi människor förgiftat och förorenat havet till gränsen av kollaps. Ängsliga politiker tvekar och specialisterna tvistar trots att vi idag har tillräckligt med kunskap och teknik för att stoppa den negativa utvecklingen.

Vad kan du själv göra?

Bara gör det

Vi måste bli mycket bättre på att se till att läkemedel, kemikalier, näringsämnen, plast och skräp aldrig hamnar i vattnet och vi måste se till att våra beslutsfattare känner sig trygga med att fatta nödvändiga beslut för både vårt och havets bästa.

Bli Expeditionens partner

Nu eller aldrig

Vi bemannar digitala kanaler och mobila utställningar med specialutbildade ungdomar. Vi reser land och rike runt för att träffa så många ”Östersjömedborgare” som möjligt. Ansikte mot ansikte för att göra ord till handling!

Om Expeditionen

Välkommen på workshop om
hållbar utveckling i
Östersjöregionen!

Torsdagen 25 juni, Kastellholmen, Stockholm

Rotary och Expedition Rädda Östersjön kommer de närmaste åren samarbeta för att skapa uppmärksamhet för en hållbar utveckling i Östersjöregionen.

Det finns ett stort engagemang hos Rotarys medlemmar och vi redan nu ge en ett begränsat antal medlemmar tillfälle att bekanta sig med projektet.

Antal platser är begränsade med hänsyn till den rådande pandemin och workshopen kommer att genomföras i grupper om 10 personer, programmet tar ca 2 h per grupp, starttid för första gruppen är kl.11.00 och därefter med 30 minuter mellan rum fram till kl.13.00.

Varje grupp kommer att besöka 5 stationer.

Anmäl dig här.

Läs gärna mer om Östersjöns framtid och utmaningar:

Havet.nu Fakta, nyheter och aktuell forskning.
Östersjön.fi. Bra översikt om Östersjön ur ett finskt perspektiv.
Baltic Breakfast. Östersjöcentrums inspelade frukostseminarier om den senaste forskningen.